Murphys lov i praksis - The Rescue

Murphys lov postulerer at «hvis noe kan gå galt, så vil det også gjøre det (og fortrinnsvis på det verst tenkelige tidspunkt)».

«Loven» ble til da John Paul Stapp, George Nichols og Edward A. Murphy Jr. undersøkte den menneskelige toleranse for akselerasjon under raketteksperimenter ved Edwards Air Force Base i California i 1949 hvor Murphy under disse forsøkene uttrykte følgende postulat: «If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, someone will do it».